Czym zajmuje się ekologia?

czym zajmuje sie ekologia

Ekologia jest jednym z najbardziej popularnych tematów ostatnich lat. Wiele osób podczas codziennych działań bierze pod uwagę dobro środowiska, a także podejmuje kroki, które mają na celu zapobieganie jego degradacji. Jednak czym zajmuje się ekologia? Dlaczego ekologia jest tak ważna i czy należy uwzględniać ją w swoim codziennym życiu?

Czym zajmuje się ekologia i jaka jest jej definicja?

Czym jest ekologia oraz w jaki sposób należy rozumieć jej definicję? Najczęściej o ekologii mówi się mało precyzyjnie, gdyż postrzega się ją jako naukę o ochronie środowiska, a także działalność społeczną, która zawiera aspekty ochrony przyrody. Natomiast często pojawiający się przedrostek eko–, podobnie jak samo pojęcie ekologiczne, rozumiany jest jako przyjazny dla środowiska naturalnego. Jednak utożsamianie tych pojęć z punktu widzenia nauki nie jest prawidłowe. Warto zatem głębiej zastanowić się, dlaczego ekologia jest ważna oraz w czym się wyróżnia.

czym jest ekologia

Dlaczego ekologia jest ważna dla człowieka?

Aby lepiej zrozumieć, czym zajmuje się ekologia warto zapoznać się z jej podziałem. Ekologia dzieli się na dziedziny, które opisują oraz badają różne zjawiska. Tym samym wyróżnia się:

 • auto ekologię – polega na badaniu rozwoju organizmów żywych pozostających w naturalnym środowisku,
 • ekologię społeczną – dzięki umieszczeniu jednostki z jednego gatunku organizmów żywych w obcym mu w środowisku, aby dzięki temu badać w zależności i cechy charakterystyczne dla danego gatunku
 • ekologię populacyjną – badająca liczebność organizmów,
 • ekologię behawioralną – opisuje zachowania wybranych gatunków,
 • ekologię ewolucyjną – bada ewolucję i historię gatunków,
 • sozologię – bada przemiany zachodzące w przyrodzie,
 • synekologię – bada poszczególne grupy organizmów żywych i ich oddziaływanie.

Znaczenie ekologii jest zatem ogromne w zakresie badania ekosystemów i organizmów. 

ekologia czym jest

Czym jest ekologia i czym się wyróżnia?

Czym jest ekologia oraz jak wpływa na środowisko naturalne? Przede wszystkim ekologia jest dziedziną biologii. Dlatego zajmuje się opisywaniem wszelkich zależności między gatunkami organizmów żywych oraz środowiskiem, w którym żyją. Podstawowym systemem, który składa się na ekologię jest populacja – czyli grupa osobników, które krzyżują się między sobą oraz oddziałują na siebie. Następnym elementem jest biocenoza, stanowiąca zbiór wybranych organizmów oddziałujących wzajemnie. Kluczowym pojęciem jest także biotopem, którym nazywa się środowisko naturalne, a zatem miejsce występowania wybranych grup organizmów. Natomiast połączenie biotopu oraz biocenozy nazywa się ekosystemem. Największym elementem ekologii jest natomiast biosfera. Przestrzeń zajmowana przez biznes i sposób ich funkcjonowania określa dlaczego ekologia jest ważna.

ekologia czym sie zajmuje

Czym jest ekologia i z czym jest związana?

Ekologia jest nauką, ale również sposobem działania, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego. Dlatego coraz bardziej popularne są wszystkie ruchy proekologiczne. Natomiast w skali globalnej nadal są one niedostateczne. Jednocześnie trawa z nich jest dużo badań, których punktem wyjścia jest ekologia jak dbać o środowisko naturalne. Na tej podstawie określa się realne problemy świata przyrody. Poszczególnymi problemami, z którymi mierzy się ekologia jest:

 • słaba pozycja ochrony środowiska naturalnego w administracji państwowej,
 • brak wystarczających konsultacji społecznych w sprawie decyzji ekologicznych,
 • intensywna degradacja biosfery oraz gleby,
 • silne zanieczyszczenie wody,
 • emisja gazów cieplarnianych,
 • efekt cieplarniany,
 • niski stopień egzekwowania przepisy w zakresie zwalczania przestępczości dotyczącej ochrony przyrody.

Czym jest ekologia? Podsumowanie

Ekologia oprócz tego, z dziedziną nauki, jest także szeregiem działań oraz aktywności. Dlatego wymieniając czym jest ekologia, należy zawsze uwzględniać jej główne cele działania. Wśród nich priorytetem jest ochrona środowiska naturalnego, zwiększanie świadomości społeczeństwa, minimalizowanie wpływu działalności człowieka na naturę oraz organizmy żywe.

5/5 (Liczba ocen: 19)

Czym zajmuje się ekologia?

Ekologia to nauka o ochronie środowiska, jak również działalność społeczna w kontekście ochrony przyrody. Samo pojęcie ekologia traktowane jest jako przyjazne dla środowiska naturalnego.

Na jakie dziedziny dzieli się ekologia?

Ekologia dzieli się na auto ekologię, ekologię społeczną, ekologię populacyjną, ekologię behawioralną, ekologię ewolucyjną, sozologię i synekologię.

Z jakimi problemami mierzy się ekologia?

Ekologia mierzy się z takimi problemami jak silne zanieczyszczenie wody, emisja gazów cieplarnianych, efekt cieplarniany, czy intensywna degradacja gleby oraz biosfery.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article
co to jest ekologia

Co to jest ekologia?

Next Article
jak dbać o ekologię

Jak dbać o ekologię?

Related Posts