Co to jest ekologia?

co to jest ekologia

W ostatnim czasie kwestia postaw proekologicznych stała się niezwykle często podnoszonym tematem. Warto jednak przybliżyć tę tematykę i rozwiać często pojawiające się wątpliwości. Wiele osób bowiem rozumie pojęcie ekologii przez pryzmat całkowitej rezygnacji z plastiku oraz porzucenia jedzenia, które nie jest uznawane za zdrowe. Okazuje się, iż ekologia to termin znacznie szerszy a ekolog jest osobą, która sprawuje niezwykle istotne funkcje!

Ekologia – definicja

Odpowiadając na pytanie, co oznacza termin ekologia, warto przyjrzeć się etymologii tego słowa. Pochodzi ono z języka greckiego, oznaczając naukę o domu.

Ekologia istotnie zajmuje się wszystkim tym, co nas otacza. W tym kontekście rozumiemy dom jako środowisko, w którym żyjemy. Ekologia na co dzień zajmuje się badaniem wszelkich pojawiających się zależności pomiędzy organizmami, zamieszkującymi daną przestrzeń. Pod lupę brana jest fauna i flora całego świata.

Warto przyjrzeć się również temu, kto jest patronem ekologii. Ustanowiony nim został św. Franciszek z Asyżu, który umiłował wszystkich ludzi, zwierzęta i rośliny, będąc często przedstawianym na łonie natury.

czym zajmuje sie ekologia

Co to jest ekologia?

Ekologia stanowi dziedzinę biologii. Przygląda się ona:

 • zależnościami między organizmami żywymi różnych gatunków a środowiskiem ich bytowania,
 • zjawiskom, które zachodzą między organizmami.

Niezwykle istotnymi dla ekologii terminami są:

 • populacja – grupa określonych organizmów żywych, które wchodzą ze sobą w interakcje,
 • biocenoza – zbiór wybranych organizmów, które oddziałują na siebie nawzajem,
 • biotop – środowisko naturalne występowania wybranej grupy organizmów,
 • ekosystem – połączenie biotopu i biocenozy,
 • biosfera – całą przestrzeń, która zajmowana jest przez organizmy żywe.
ekologia co to jest

Ekologia – jakie są rodzaje?

Ekologia, tak jak wiele innych nauk, dzieli się ze względu na obserwowane obiekty oraz zjawiska. W jej skład wchodzą:

 • ekologia populacyjna – badająca liczebność i funkcjonowanie danej grupy organizmów,
 • ekologia społeczna – zajmująca się umieszczaniem jednostek wybranego gatunku w środowisku, które nie jest dla nich naturalne. Dzięki temu poznawane są zależności oraz powody występowania wielu zachowań i cech,
 • ekologia ewolucyjna – badająca historię gatunku i jego ewolucji od samego początku wystąpienia,
 • ekologia behawioralna – obserwująca zachowania danego gatunku,
 • synekologia – która bada grupy organizmów i zachodzące między nimi interakcje,
 • autoekologia – nauka o funkcjonowaniu i rozwoju organizmów w naturalnym środowisku bytowania.

Kim jest ekolog?

Ekolog jest naukowcem, do którego zajęć należy przyglądanie się, badanie oraz opisywanie:

 • zjawisk przyrody,
 • oddziaływań między organizmami a środowiskiem,
 • popularyzowanie wiedzy ekologicznej.

By otrzymać tytuł ekologa należy przejść odpowiednią ścieżkę edukacyjną. Wszystkie osoby, które chciałyby zawodowo zajmować się kwestiami bliskimi środowisku, powinny przyjrzeć się kierunkom studiów takim jak ochrona środowiska.

ekolgia czym sie zajmuje

Dlaczego ekologia jest ważna?

Ekologia moda czy konieczność – to obecnie temat wielu debat i dyskusji. Niezwykle ważne jest, by uświadomić sobie, iż celami edukacji proekologicznej są:

 • poznanie środowiska,
 • utożsamienie siebie jako nierozerwalna część przyrody,
 • pełniejsze zrozumienie fauny i flory,
 • wzięcie odpowiedzialności za swoje oddziaływania w naturze,
 • przyjęcie postawy troszczącej się o przyszłość kolejnych pokoleń,
 • życie z poszanowaniem Ziemi.

Ekologiczny styl życia jest tożsamy z troską o zajmowane w środowisku miejsce jednostki. Zdecydowanie warto wprowadzić do codziennej praktyki:

 • oszczędzanie światła,
 • oszczędzanie zasobów wody,
 • segregowanie śmieci,
 • dbanie o zwierzęta,
 • troskę o rozwój roślin,
 • wykorzystywanie toreb wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych,
 • korzystanie z pojemników na jedzenie,
 • używanie butelek wielokrotnego użytku,
 • kupowanie produktów przeznaczonych do recyklingu,
 • częstsze korzystanie ze spacerów, roweru lub komunikacji miejskiej do przemieszczania się,
 • uczenie dzieci proekologicznej podstawy od najmłodszych lat.
5/5 (Liczba ocen: 17)
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Article
czym zajmuje sie ekologia

Czym zajmuje się ekologia?

Related Posts